YÖNETİM

BAŞKAN

DİLAVER KESİK
Belediye Başkanı

HİZMETLER