_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
    • Yerel yönetimde yerel devrim
    • Demokratik Ekolojik Toplum
    • Sosyal ve Şeffaf Belediyecilik
    • Yaşanılabilir bir kent inşa etmek için çalışıyoruz.

Özgeçmişi

 

                                      Memet TANRIVERDİ