Sık Sorulan Sorular (S.S.S)

 

Sık Sorulan Sorular

Cenaze ilanları
Cenaze Hizmetlerinden Nasıl Faydalanabilirim?1-)Kurum olarak vatandaşlarımıza en hızlı ve görsel içerik hazırlayıp yeni sitemizi yayına almış bulunuyoruz. Cenaze İlanları; Belediyemize cenaze bilgisini bildiren vatandaşlarımızın ilanları sitemizin sağ kısmında yer alan " Cenaze İlanları " kısmından takip edebilirsiniz.

Su Aboneliği
Su

Su Aboneliğimi Nasıl Devir Edebilirim?

1-) 1-) Gerekli evraklar: 1. Dikçe 2. Tapu Senedi Fotokopisi 3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi 4. Abone Sahibi Kendisi Veya (Vekâletnamesi) Olacak

Su Aboneliğimi Nasıl Devir Edebilirim?
Su Aboneliğimi Nasıl Devir Edebilirim?1-) Gerekli evraklar: 1. Dikçe 2. Tapu Senedi Fotokopisi 3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi 4. Abone Sahibi Kendisi Veya (Vekâletnamesi) Olacak

Nasıl Kiracı Su Abonesi Olabilirim?
Nasıl Kiracı Su Abonesi Olabilirim?1-) Kiracı su aboneliği için istenilen evraklar: 1. Dikçe 2. Su Abone Nosu 3. Kira Sözleşme Fotokopisi 4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi 5. Bizzat Kiracı kendi Gelecek

Nasıl Yeni Su Abonesi Olabilirim?
Nasıl Yeni Su Abonesi Olabilirim?1-) Yeni su aboneliği için istenilen evraklar: 1. Dikçe 2. Tapu Senedi Fotokopisi 3. Yapı Kullanma Fotokopisi (İmar Müdürlüğünce Aslının Aynısıdır Onaylı) 4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi 5. Sayacın Markası Ve Fabrika Nosu 6. Bitişik Komşu Su Abone Nosu 7. Abone Sahibi Kendisi Veya (Vekâletnamesi) Olacak

Arsanın İmar Durumunu Nasıl Öğrenebilirim?
Arsanın İmar Durumunu Nasıl Öğrenebilirim?1-) Tapunun aslı veya fotokopisi ile ilgili birime gelip kadastro ve imar paftalarından parselinin imar durumu değerlendirilerek yazılı istekte bulunmuşsa yazılı, sözlü istekte bulunmuşsa sözlü olarak bilgi verilir.

İmar Çapı Nasıl Alınır?
İmar Çapı Nasıl Alınır?1-) Tapu Fotokopisi, Kadastro Müdürlüğünden alınmış koordinatlı ölçü krokisi, tapu maliki veya maliklerinin imzalı dilekçesi ile yazılı başvurusu yapılır. İlgili birimce arsanın yerine gidilerek su basman kotu tespit edilir. İmar planında öngörülen şartlara uygun olarak imar çapı düzenlenerek verilir.

Yapı Kullanma Ruhsatı Nasıl Alabilirim?
Yıkım Ruhsatı Nasıl Alınır?1-) 1. Dilekçe 2. Tapu 3. Varsa hissedar muvafakati 4. Binanın boş olduğuna dair yazı 5. Yıkımın bir fenni mesul tarafından üstlenilmesi 6. Harç ve ücretlerin yatırıldığı makbuz

İnşaat İstikamet, Kot-Kesit, Kontur, Gabari Belgeleri Nasıl Alınır?
İnşaat İstikamet, Kot-Kesit, Kontur, Gabari Belgeleri Nasıl Alınır?1-) 1. Çap (Kadastro Müdürlüğünden) 2. Röperli kroki (Kadastro Müdürlüğünden) 3. İmar durumu (İmar Müdürlüğünden) 4. Vekâletname ile Planlama Müdürlüğümüze müracaat edilir.

Yıkım Ruhsatı Nasıl Alınır?
Yıkım Ruhsatı Nasıl Alınır?1-) 1. Dilekçe 2. Tapu 3. Varsa hissedar muvafakati 4. Binanın boş olduğuna dair yazı  5. Yıkımın bir fenni mesul tarafından üstlenilmesi 6. Harç ve ücretlerin yatırıldığı makbuz

SOSYAL MEDYAHİZMETLER